NGHIỆM THU SAU KHI XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP

Nghiệm thu sau khi xây dựng trạm biến áp là một công tác quan trọng, nhằm đánh giá chất lượng công trình, đảm bảo trạm biến áp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan.
Công tác nghiệm thu sau khi xây dựng trạm biến áp được thực hiện theo quy trình sau:
1. Chuẩn bị:
Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ nghiệm thu, bao gồm các tài liệu sau:
– Báo cáo tổng hợp kết quả thi công
– Biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình
– Hồ sơ thiết kế
– Hồ sơ kiểm định chất lượng vật liệu, thiết bị
– Hồ sơ kiểm định nghiệm thu công trình
Đơn vị thi công hoàn thiện công trình, lắp đặt đầy đủ các thiết bị, phụ kiện theo thiết kế.
Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình.

2. Tiến hành nghiệm thu:
– Ban nghiệm thu gồm đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế, đơn vị kiểm định chất lượng.
– Ban nghiệm thu tiến hành kiểm tra thực tế công trình, bao gồm các hạng mục sau:
+Cấu kiện xây dựng
+Hệ thống điện, điện tử
+ Hệ thống chống sét
+Hệ thống bảo vệ
+ Hệ thống an toàn
+ Hệ thống thông tin liên lạc
Ban nghiệm thu lập biên bản nghiệm thu, kết luận công trình đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu.
3. Bàn giao công trình:
Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư bàn giao công trình cho đơn vị vận hành.
Đơn vị vận hành tiến hành vận hành thử nghiệm công trình.
Nếu công trình đạt yêu cầu nghiệm thu, chủ đầu tư sẽ được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu công trình. Giấy chứng nhận nghiệm thu công trình là cơ sở để đơn vị vận hành đưa công trình vào sử dụng.
Dưới đây là một số lưu ý trong công tác nghiệm thu sau khi xây dựng trạm biến áp:
– Ban nghiệm thu cần có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để đánh giá chất lượng công trình.
– Công tác nghiệm thu cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo công trình đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan.
– Chủ đầu tư cần lưu ý bảo quản hồ sơ nghiệm thu công trình, làm cơ sở cho việc quản lý, khai thác và sử dụng công trình.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *