TẠI SAO PHẢI CÓ HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TẠI NHÀ MÁY XÍ NGHIỆP ?

Sét là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi có sự phóng điện giữa các đám mây hoặc giữa đám mây với mặt đất. Dòng điện sét có thể lên đến hàng trăm triệu Ampe và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho người, tài sản và các công trình.

Hệ thống chống sét là hệ thống được thiết kế để bảo vệ con người và các công trình khỏi bị thiệt hại do sét đánh. Hệ thống chống sét bao gồm các bộ phận sau:

  • Kim thu sét: Kim thu sét là bộ phận tiếp nhận và dẫn dòng sét xuống đất.
  • Dây thoát sét: Dây thoát sét là bộ phận dẫn dòng sét từ kim thu sét xuống đất.
  • Bộ phận tiếp địa: Bộ phận tiếp địa là bộ phận tiếp nhận dòng sét từ dây thoát sét và truyền xuống lòng đất.

Hệ thống chống sét cần được thiết kế và lắp đặt phù hợp với quy mô, kết cấu và vị trí của công trình. Việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chống sét cần được thực hiện bởi các đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm.

Việc lắp đặt hệ thống chống sét là rất cần thiết để bảo vệ con người và các công trình khỏi bị thiệt hại do sét đánh. Hệ thống chống sét có thể giúp ngăn ngừa các trường hợp sau:

  • Chết người do sét đánh trực tiếp: Sét đánh trực tiếp là nguyên nhân gây ra nhiều trường hợp tử vong do sét đánh. Hệ thống chống sét có thể giúp dẫn dòng sét xuống đất, ngăn ngừa sét đánh trực tiếp vào người.
  • Thiệt hại về tài sản do sét đánh trực tiếp: Sét đánh trực tiếp có thể gây ra cháy nổ, hỏng hóc các thiết bị điện, điện tử và các công trình xây dựng. Hệ thống chống sét có thể giúp giảm thiểu thiệt hại về tài sản do sét đánh trực tiếp.
  • Thiệt hại về tài sản do sét đánh lan truyền: Sét đánh lan truyền là hiện tượng dòng sét truyền từ vị trí bị sét đánh trực tiếp sang các vị trí khác. Hệ thống chống sét lan truyền có thể giúp bảo vệ các thiết bị điện, điện tử khỏi bị hư hại do sét đánh lan truyền.

Do đó, việc lắp đặt hệ thống chống sét là rất cần thiết để bảo vệ con người và các công trình khỏi bị thiệt hại do sét đánh.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *